Hvem var din favorittlærer?

Vil du være med og forme fremtiden til dagens elever på Steinkjer? En rekke lærerstillinger på barne- og ungdomstrinnene i Steinkjer kommune lyses nå ut.

Ulike personligheter passer på ulike arenaer. Typiske favorittlærere har evnen til å se hvilke roller barna passer til, og la dem øve seg på å mestre disse rollene.

Fra norsk, spansk og engelsk til matematikk, IKT og kunst og håndverk; i Steinkjer kommune har vi ledige stillinger innen mange ulike fag. 

Det er lenge siden så mange elever har ventet på at nye favorittlærere skal forme dem til morgendagens redaktører, kultursjefer, kunstnere, byråledere, kjøpmenn og kanskje også verdensmestere…

Utlysningene gjelder for skoleåret 2018/2019. Stillingene er en blanding av faste stillinger og vikarstillinger, og samtlige har søknadsfrist 2. april.

Her finner du den fulle oversikten over de ledige stillingene i Steinkjer kommune.