Moen Marin søker etter industrimekanikere, sveise- og platearbeidere, industrirørleggere, motormekanikere og fagteknikere hydraulikk.

Med vind i seilene

Moen Marin-konsernet legger til rette for å være del av en historisk jobbvekst i Ytre Namdal.

Med røtter helt tilbake til 1920-tallet er Moen Marin Service, en del av Moen Marin Group, et selskap solid forankret i det maritime miljøet. I dag består hverdagen av service og vedlikehold av fartøy, samt montering og service av utstyr til bruk i oppdrettsnæringen. I det sentralt plasserte industriområdet på Ottersøy og på Kolvereid tilbyr Moen Marin Service effektiv og fleksibel service og reparasjon av fartøyer. Konsernet har i dag 80 ansatte, hvor 60 er ansatt i Moen Marin Service og datterselskapet Moen Power.

Selskapets vekstambisjoner er tuftet på mer enn 90 års industrihistorie og konkrete, nyskapende utviklingsprosjekter. For å innfri egne vekstambisjoner skal Moen Marin styrke sitt tverrfaglige fagmiljø med kompetanserike og dyktige mennesker.

Andrea Nogva, personalleder i Moen Marin, søker etter relevant kompetanse til bedriften i Nærøy kommune.

– Vi har behov for et vidt spekter av fagfolk – industrimekanikere, sveise- og platearbeidere, industrirørleggere, motormekanikere og fagteknikere hydraulikk, sier personalleder Andrea Nogva.

Hun understreker at Ytre Namdal er preget av en historisk vekst og utvikling.

– I dag er regionen arena for en satsing man knapt har sett maken til. Næringslivet satser betydelige summer for å legge til rette for nyskaping og vekst. Vår felles ambisjon er å skape 1000 nye arbeidsplasser innen 2025, sier Nogva, med henvisning til regionens vedtatte næringsstrategi for perioden 2015 – 2025.

– Vi snakker om milliardinvesteringer i innovasjons- og utviklingsprosjekter, nærings- og industriarealer, nye boliger og offentlig velferd, legger Nogva til.

Ytre Namdal er en rekke ganger rangert blant landets mest spennende og attraktive næringsregioner, i skarp konkurranse med noen av landets mest sentrale storbyregioner. Innbyggertallet vokser jevnt, mye takket være en ung befolkning og allsidige jobbmuligheter.

Eksempler på produkter som Moen Marin Service leverer.

Nå søker Moen Marin Service etter en person som kan ta lederrollen innen lager- og logistikk i Moen Marin Service. Med ansvar for inn- og utgående logistikk, drifts- og personalansvar for avdelingen, tilrettelegging opp mot produksjon og vedlikehold av bedriftens infrastruktur – skulle dette være en spennende stilling. Kan man beskrives som strukturert, initiativrik og løsningsorientert med gode relasjons-, kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan man få muligheten til å bli med på en reise i Moen miljøet. Som leder for lager- og logistikk er man del av ledergruppen i et selskap i utvikling.

Passer dette for deg? Har du lyst til å være en del av det marine miljøet i en vekst region, da venter vi på en søknad fra deg.

Les mer og søk på stillingen her: https://jobbint.no/2017/07/leder-for-vedlikehold-og-logistikk-i-moen-marin-service-i-kolvereid/

Se også våre utlysninger etter fagarbeidere.