Rekordinvestering på eldreomsorg

I juli vedtok kommunestyret å bygge nytt omsorgssenter i Namsskogan. Kostnadsramma er på 82 millioner kroner. Dette er en av de største investeringene i kommunens nyere historie og et løft for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Det nye omsorgssenteret skal etter planen være klart til bruk sommeren 2017.

Investeringen består blant annet i en større oppgradering av dagens omsorgssenter og nytt legekontor. Alle som bor ved omsorgssenteret får egne bad og det som i dag er dobbeltrom blir enkeltrom. Det vil bli solskjerming som man har hatt behov for i flere år.  Ny “storstue” vil gi omsorgssenteret muligheter for å ha  arrangement og ulike aktiviteter, som skal være med på å gjøre omsorgsenteret til et sertifisert “Livsgledesykehjem”.

Det vil i tillegg bli bygget fem omsorgsleiligheter tilknyttet sykehjemmet. Disse vil bli betjent av hjemmesykepleien på dag- og kveldstid, og ha felles nattvakt med omsorgssenteret. Dette vil bli et godt alternativ for de som fortsatt har funksjoner i orden, men på grunn av fysiske og psykiske utfordringer trenger trygghet for å klare seg selv i hverdagen. Nytt bygg vil også gi bedre inneklima for de som jobber og bor der, samt bedre kontorløsninger for de som har administrative oppgaver.

Utbyggingen omfatter også et større og finere uteområde, som vil komme til nytte både for beboerne og resten av innbyggerne i kommunen.

Les hele årsrapporten her: https://www.namsskogan.kommune.no/arsrapport-2015/arsrapport-2015/