Sammen for havet

Marin forsøpling er en av vår tids største miljøutfordringer, og minst åtte millioner tonn plastikk ender i havet hvert år. Nardo Bil inviterte med herrelaget i Steinkjer Håndballklubb til en felles ryddeaksjon i Paradisbukta.

– Det har i den siste tiden vært mye fokus på de negative sidene med søppel i sjøen og da spesielt plastikk. Vi ønsker å gå i front for en Clean Sea-aksjon i vårt distrikt og inviterte alle våre ansatte med sine familier og idrettsglade håndballspillere i Steinkjer håndballklubb, til å delta på årets ryddeaksjon, forklarer plassjef Gunnar Skogset i Nardo Bil.

Rydder stranda

Det er full aktivitet på Paradis-bukta, og de fremmøtte trosser både vind og regn der de går med hver sin pose, som gradvis fylles opp av gammel plastemballasje, engangsbestikk og restene av en gammel fotball.

– Vi syns dette var et flott initiativ fra Nardo Bil, sier daglig leder i Steinkjer Håndballklubb Jan-Terje Mathisen som ikke nølte med å mobilisere herrelaget til dugnad.

– Ingen kan ta alt, men alle kan ta litt!

Sprer kunnskap

Kampanjen Clean Seas bygger på FNs bærekraftmål nr 14 «Liv under vann» og Skogset forteller at Volvo valgte å ufordre alle sine forhandlere til å delta på dugnad for en renere strandlinje.

– Kampanjen handler om å spre kunnskap om den tilstanden våre hav faktisk har. Mikroplast, og avfall som ikke brytes ned finnes over alt, og både fisk og fugl har magen full av plastikk, sier Skogset alvorlig.

Bli med på dugnad

Etter noen timer på stranden, har dugnadsgjengen fylt posene som de vil ta med til gjenbrukstorget på Tranamarka. Og Steinkjer har fått ei strand med mindre søppel. Til slutt kommer Skogset med en klar oppfordring:

– Vi ønsker med dette arrangementet å utfordre våre konkurrenter innen bil og idrett til å opprette lignende samfunnsmessige søppeldugnader i vår strandlinje, hvor det er miljøaspektet som er gevinsten!