Slik får du deg jobb

Når du føler at du står fast, enten i jobben du har, eller ønsker å komme ut i arbeidslivet kan Karrieresenteret i Nord-Trøndelag hjelpe deg i gang – helt gratis. De har fire tips for jobbsøkere:

1. Kjenn deg selv

Du må kjenne deg selv og din egen kompetanse. Da vet du lettere hvordan du skal selge inn deg selv som arbeidssøker. Husk at både kompetanse, egenskaper og holdninger teller. Still deg selv spørsmålet: hva har du lært i utdanningen og jobbene du har hatt?

2. Vit hvor du finner ledige jobber

I tillegg til nav.no og mange andre stillingsbaser på nettet foreslår vi at du følger med på bedrifters hjemmesider, i aviser og tidsskrifter og kontakter vikarbyråer.

3. Bruk venner og bekjente

Ta i bruk nettverket ditt og vis tydelig at du er jobbsøker i sosiale medier som Facebook og LinkedIn. I sosiale medier kan informasjon reise fort og problemer løse seg fortere enn du aner.

4. Kontakt arbeidsgivere, selv om de ikke har stilling utlyst

Lag deg et bilde av drømmejobben og den optimale arbeidsgiveren. Bruk tid på dette! Lag en liste over steder du kunne tenkt deg å jobbe, finn ut alt du kan om disse bedriftene via internett og å snakke med folk. Spør deg selv hva du kan du bidra med på den aktuelle arbeidsplassen. Ta direkte kontakt med arbeidsgivere. Fortell i en åpen søknad hva du mener er dine personlige sterke sider, hvor din hovedkompetanse ligger og hva du har lyst til å jobbe med. Fortell også hvorfor du har lyst til å jobbe for akkurat denne bedriften.

Hva kan karrieresenteret bidra med?

Karrieresenteret tilbyr fortrolig, nøytral og profesjonell karriereveiledning. Veiledningen kan handle om å kartlegge og reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger, samt dine personlige egenskaper og kompetanse. Senterets ansatte lærer deg å innhente nødvendig informasjon.

Karrieresenteret hjelper deg også med å sette opp en god CV, søknad og gir jobbintervjutrening.

Karrieresenteret holder til i Namsos og Verdal men har også faste kontordager på Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Grong og i Ytre Namdal. Karrieresenteret eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune, KS, LO, NHO og NAV Nord-Trøndelag.

Veiledning som virker

En undersøkelse blant brukerne viser at 95 % er fornøyd med veiledningen de har fått. De med minst utdanning oppgir å ha hatt størst utbytte av rådgivningen.

39 % av de som fikk jobb eller byttet til ny jobb i etterkant av karriereveiledning, sier det hadde sammenheng med veiledningen de fikk. Av de som hadde en positiv endring i utdanningssituasjonen, opplevde 62 % en tilsvarende sammenheng.

Klikk deg videre:

Lenke til Karrieresenteret: https://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/jobbsoking/

Nyttig for seniorer: https://nyjobb50pluss.no/

Mange gode tips via NAV Jobblyst: https://www.facebook.com/NAV-Jobblyst-369762959833228/app/1465614973655304