Slik lader du elbilen hjemme

Har du kjøpt deg elbil, men lurer på hvordan du skal lade bilen hjemme? Her får du svaret.

Det var nærmere 150.000 registrerte elbiler i Norge ved inngangen til 2018 – en økning på over 40 prosent fra året før.

– Flere elbiler betyr flere private ladepunkt, og dette stiller større krav at vi som forhandlere gir kundene våre riktig informasjon om lading av bil hjemme, sier daglig leder i Sannan Bil, Terje Gausen.

Stor usikkerhet rundt lading

Gausen får støtte av Svein Vidar Engum, daglig leder i Elektro Nord.

– Vi får ofte forespørsel om hvilke regler som gjelder for lading av elektriske biler, både i borettslag og eneboliger. Erfaringen vår er at det verserer mange teorier om hva som er «fasit» når det kommer til lading av elbil hjemme, og vår viktigste oppgave er å gjøre ladingen så trygg som mulig, i henhold til de forskrifter som gjelder, sier Engum, som nylig har installert et eget ladepunkt på Sannan Bil.

Mange bilforhandlere kvier seg for å anbefale installasjon av et ladepunkt hjemme til sine kunder, da dette gjerne medfører en merkostnad på cirka 15–25.000 kr.

– Dette er forståelig, men samtidig er det viktig at forhandlerne sitter på riktig informasjon på hva som lønner seg for kunden – både økonomisk og sikkerhetsmessig, sier Engum.

Gausen er enig:

– Renault er et av de få bilmerkene som har ladestasjon inkludert i prisen ved kjøp av ny elbil, men vi håper at flere bilmerker vil følge etter for å sikre kundene gode lademuligheter hjemme, sier han.

Potensiell brannfelle

Norge har vært svært tidlig ute med å ta i bruk elbilteknologi og det finnes derfor liten statistikk når det gjelder elbiler og brann.

Engum forteller at det finnes tilfeller hvor det har oppstått brann og varmgang i stikkontakter brukt i forbindelse med lading av elbil.

– En vanlig stikkontakt er ikke lagd for å tåle påkjenningen med å lade en bil over tid. De fleste kvier seg for å gå å legge seg med tørketromleren gående om natta, så hvorfor tar man sjansen på å lade en bil fra en stikkontakt montert på husveggen? undrer Engum.

Flere lader ulovlig

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal elsikkerhetsmyndighet og forvalter regelverket for sikker utførelse og bruk av elektriske installasjoner og utstyr.

Regelverket omfatter også ladestasjoner med kabel og plugg frem til kontakten i bilen. De opplyser om at mange elbileiere lader bilen ulovlig – uten å vite det selv.

– Skal man følge kravene til riktig og lovlig lading må man skaffe seg en sikring på
maks 10 ampere, ha en egen kurs for lading og en egen jordfeilbryter type B, eller installere en ladestasjon hjemme, sier Engum og påpeker at det siste alternativet er å foretrekke.

– En ladestasjon hjemme anbefales med tanke på sikkerhet, men også på grunn av redusert ladetid. Lader man i stikkontakt tar det fort 12–16 timer å fullade for eksempel en E-Golf, mens med en 32 ampere hjemmelader går ladingen unna på 5, 5 time.

Nye regler for sameie og borettslag

Nye regler gjør nå at borettslag og sameier over hele landet må være med på det grønne skiftet og legge til rette for lading av elbiler og hybridbiler.

– Stortinget vedtok lovendring i eierseksjonsloven i fjor sommer, som trådte i kraft 1. januar 2018. Den sier at styret i sameier ikke kan nekte lading uten svært god saklig grunn. Vi har derfor bidratt flere borettslag og sameier med å opprette en ladestruktur utendørs eller i parkeringskjeller, sier Engum, som anbefaler elbileiere å ta kontakt med en elektriker om de er usikker på om deres private ladepunkt følger forskriftene.