Tid for ekte skattejakt

Med våren starter høytiden for arkeologiske funn. Stadig flere opplever spenningen med en metallsøker. Men hva gjør du den dagen du gjør et funn? Og hvor kan du egentlig lete?

Arkeologene i Nord-Trøndelag fylkeskommune ber alle som finner gjenstander som kan være fredede kulturminner om å ta kontakt. Arkeologene har laget disse rådene til folk som driver med metallsøking:

  • Det er forbudt å søke innenfor områder som er definert som et automatisk fredet kulturminne. Det er en 5 meters sikringssone rundt alle registrerte fornminner. Som eksempel: ved en gravhaug er det fem meter fra det som er den synlige ytterkanten av fornminnet, dvs. fra foten av gravhaugen. Å lete med metallsøker, samt å grave innenfor vernesonen er et lovbrudd. Gjør deg kjent med hvilke områder som er fredet ved å bruke kulturminnesok.no.
  • Legg funnet i en plastikkpose eller eske. Da kan arkeologene lettere finne ut mer om både gjenstanden og konteksten den ble funnet i.
  • Metall som har ligget lenge i jorden er veldig skjørt og må behandles forsiktig. Legg det i en plastikkpose/liten eske med jord rundt så det ligger stødig og litt fuktig. Funnet skal ikke børstes rent, for da kan tøyrester som sitter fast i gjenstanden bli borte og arkeologene går glipp av viktig informasjon.
  • Noter deg hvor du gjorde funnet. Bruk gjerne GPS. Hvis ikke – gjør en så nøyaktig innmåling som mulig og tegn dette inn på et kart
  • Meld inn funnet! Ta kontakt med arkeologene hos fylkeskommunen. Du finner e-postadresser på fylkeskommunens hjemmesider, eller du kan ringe oss på 74 11 10 00.
  • Hva må leveres inn? Alt som er eldre enn fra før 1537 skal leveres inn. Det samme gjelder for mynter eldre enn 1650. Ellers er samiske funn og skipsskrog, samt tilbehør, last og annet som har vært om bord eller deler av slikt, som er eldre enn 100 år fredet.
  • For øvrig har gruppen «Metalldetektor i Norge» på Facebook retningslinjer for bruk av metalldetektor, samt en grei beskrivelse av håndtering av funn og rapportering.
  • Ikke søk uten grunneiers tillatelse.

ntfk-funn