Tidenes rekruttering for FuglesangDahl

Med ei velfylt ordrebok på skrivebordet går entreprenørfirmaet FuglesangDahl motsatt vei av mange i bransjen, og mobiliserer til tidenes rekruttering.

10 år med vekst

I sitt 10. driftsår går det meste riktig vei for Erling Fuglesang og hans firma. Per i dag teller de over 110 ansatte, og dekker alle nødvendige disipliner innen håndverkerfagene.

I 2015 hadde de vokst seg ut av lokalene de opprinnelig hadde tilhold i, på Inderøy, og etter å ha flyttet til Steinkjer har de fortsatt å vokse, til å bli en av de største entreprenørene på Innherred.

Fokus på lærlinger

FuglesangDahl er godkjent opplæringsbedrift innen kontor- og administrasjon, tømrer, maler, betong og logistikk.

-Fokuset på lærlinger har alltid vært viktig for oss, og vil være det også i framtida, forteller Erling Fuglesang. – Gevinsten med å få tilgang på arbeidere som kommer rett fra skolebenken er stor; vi får tilgang til den ferskeste kompetansen, samtidig som vi får muligheten til å forme de unge håndverkerne før de lærer seg for mange unoter, fortsetter han med et smil.

Et annet viktig fokus ligger på at alle håndverkerne, uansett nasjonalitet, må avlegge fagbrev på norsk. Dette både letter samarbeidet på byggeplassen og skaper større yrkestrygghet hos de fagarbeiderne som ikke har norsk bakgrunn.

Bredt spekter av oppdrag

Selv om det er boligbygging, både eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg, serviceoppdrag, renovering og småjobber for private som sysselsetter flest personer i firmaet, er de kompetansemessig rigget til å gjøre betydelig større jobber.

I det siste har de hanket inn flere store prosjekter, og det er disse som legger grunnlaget for den store rekrutteringsoffensiven som nå er i gang.

-I den seinere tida har vi fått kontraktsfestet både Flatanger Pleie- og Omsorgstun og Inntrøndelag Helse- og Beredskapshus, sier Fuglesang. – Med mindre det skulle komme en klage som velter prosessen, ser det også ut som om vi får Innovasjonscampus Steinkjer (Nord universitet). Prosjektene er til sammen på rundt 400 millioner kroner og gir oss klare behov for å oppbemanne innen et bredt spekter av stillinger, avslutter Fuglesang.

Tidenes rekruttering

Dagens ordrereserve strekker seg helt fram til høsten 2019. Med de tre nyvunne kontraktene i handa er FuglesangDahl nå på jakt etter dyktige og robuste håndverkere, lærlinger og funksjonærer. I tillegg ønsker Fuglesang å etablere en betongavdeling i firmaet, og er på jakt etter en person som kan ta ansvar for å bygge opp denne avdelingen. Rent konkret er målet å før sommeren fylle følgende roller:

  • Prosjektledere
  • Anleggsledere
  • Formenn
  • Faglærte tømrere
  • Tømrerlærlinger
  • Sjåfør teleskoptruck
  • Faglærte malere
  • Malerlærlinger

Elever på videregående skole som avslutter skolegangen nå til våren, oppfordres spesielt til å søke.

Se flere detaljer og få muligheten til å søke på ledige stillinger hos FuglesangDahl på deres nettside.