Barnehagebarna i Steinkjer kommune ønsker seg ny sjef. Foto: Leif Arne Holme / Steinkjer kommune

Trøndelags mest spennende skolejobb

Det kommer til å skje mye spennende i Steinkjer de nærmeste årene. Nå kan du bli oppvekstsjef og ta del i den spennende utviklingen.

Steinkjer kommune blir slått sammen med nabokommunen Verran om to år. Byen blir administrasjonssenter for Trøndelag fylkeskommune, for Fylkesmannen i Trøndelag og får regionkontoret for NAV Trøndelag. I kommunen skal det skje mye på oppvekstavdelingen. Du kan lede arbeidet, hvis du har ambisjoner og vil ha en spennende jobb.

Steinkjer kommune søker nå etter oppvekstsjef i Steinkjer og Verran. Kanskje den mest spennende jobben på skole- og oppvekstsektoren i Trøndelag. Det å skulle smelte sammen oppvekstsektoren mellom to kommuner er i seg selv en utfordring. Du blir sjef for 14 skoler, 7 kommunale og 24 private barnehager i tillegg til skole for voksenopplæring. Du får en stab på fem medarbeidere som skal være med og bidra til å løfte oppvekstsektoren i Steinkjer og Verran.

Du kommer til en by og et distrikt som er i omstilling. Mange piler peker oppover i forhold til utviklingen i kommunen og regionen. Samtidig får du være med og legge forholdene til rette for en viktig sektor i en kommune og en by som har ambisjoner på egne og regionens vegne.

Selv om Verran og Steinkjer først blir slått sammen fra 2020, så har de to kommunene allerede en felles toppledelse hvor oppvekstsjefen inngår. Du vil med andre ord bli en viktig brikke i arbeidet med å smelte kommunene og oppvekstsektoren sammen og gjennom dette bidra til en vellykket sammenslåing for innbyggerne i begge kommunene.

Som vertskommune for mange regionale funksjoner, er det viktig at Steinkjer er framoverlent og utviklingsorientert. Det vil komme nye innbyggere som stiller krav til oppvekstsektoren og andre deler av lokalsamfunnet, og det er viktig at det er samsvar mellom de tilbud som kommunen gir og de forventninger som innbyggerne har. Dette gjelder ikke minst for oppvekstsektoren.

For en person med pedagogisk utdanning, lederutdanning og erfaring er dette en drømmejobb hvor du får brukt dine administrative egenskaper og erfaringer til å bygge opp noe nytt. Vi nøler derfor ikke med å si at dette er en av de mest spennende jobbene innenfor skole- og oppvekstsektoren i Trøndelag.

Les mer om stillingen og søk her: https://jobbint.no/2017/06/3360/