Ungdomsskoleelevene i Namsskogan blant de beste i fylket

9. klasse ved Namsskogan skole var blant de aller beste skolene i Nord­-Trøndelag på de nasjonale prøvene i 2015. 8. klasse presterte også godt, og fikk resultater over gjennomsnittet i Nord-Trøndelag. Dyktige lærere med faglig fokus er en av årsakene, men også tverrfaglig samarbeid med fokus på sosial kompetanse og systematisk satsing på lesing fremheves som viktige årsaker til at elevene i Namsskogan viser gode resultater.

I flere år har man satset systematisk på lesing på skolene i Namsskogan. Dette har gitt resultater. I 2009 viste tester at Namsskogan var blant de dårligste i fylket. Nå viser de nasjonale prøvene at elevene i kommunen hevder seg helt i toppen i Nord­-Trøndelag. Selv om resultatene på nasjonale prøver på mindre skoler kan ha store variasjoner fra år til år er trenden positiv. Tar man bort de største avvikene gjør man det meget bra i Namsskogan, spesielt på ungdomstrinnet. Andre forklaringer på de gode resultatene er fokus på stabilitet, forutsigbarhet og struktur for elever og lærere. I tillegg er fokus på trivsel og godt arbeidsmiljø blant ansatte viktig.

Det gode arbeidet gir også utslag på andre områder enn bare de nasjonale prøvene. Namsskogan har tidligere hatt høyt forbruk på spesialundervisning. Dette har snudd. Med et unikt tverrfaglig samarbeid mellom familiesenteret, skolene og barnehagene har man oppnådd gode resultater. Blant annet kan en vernepleier være med på å legge til rette for et bedre læringsmiljø for elevene. Antallet elever som får spesialundervisning har på få år godt ned betydelig. Samtidig har også kostnader for barnevern og PPT gått ned, noe som også kan ses i sammenheng med den unike tverrfaglige satsingen. Namsskogan er et godt sted å vokse opp.

Les hele årsrapporten her: https://www.namsskogan.kommune.no/arsrapport-2015/arsrapport-2015/