Unikt samarbeid mellom barnehagene

Et unikt samarbeid mellom barnehagene i Namsskogan kommune øker den faglige kompetansen og trivselen hos de ansatte og gir gode resultater økonomisk. Det er tre mil mellom den nordligste og sørligste barnehagen i Namsskogan kommune, likevel har de tre barnehagene i kommunen gått sammen og skapt felles løsninger og samarbeid på tvers av barnehagene. Et samarbeid som betegnes som spesielt og bra. Barnehagene har felles styrer og det sier seg selv at det kan være en utfordring å være “tilstede” på alle tre samtidig. Likevel er det mange positive sider med samarbeidet. Etter målrettet arbeid de siste årene har man begynt å se virkningene med å føre personalet i barnehagene tettere sammen. Felles personalmøter, kurs, planleggingsdager, foreldremøter og sosiale sammenkomster er noe som er godt implementert i organisasjonen i dag. Dette fører til at man blant annet kan flytte ansatte mellom barnehagene for å spare vikarutgifter. Dette var vanskelig for bare tre år siden. De ansatte i barnehagene kjenner hverandre godt og man føler et fellesskap. I tillegg kan det gi positive effekter med en mer variert arbeidsdag. Mange synes det er godt å kunne gjøre noe litt annerledes sammen med andre voksne og barn en dag eller to i uka.

De ansatte i barnehagene er ansatt i Namsskogan kommune og ikke i en spesiell barnehage. Dette gjør det lettere å flytte ansatte i mellom barnehagene etter hvordan behovet forandrer seg fra år til år. Faglig er det et veldig positivt å ha felles ledelse for alle barnehagene. På den måten blir alle nødt til å jobbe sammen og få en felles forståelse for de arbeidsområdene man vil fokusere på. Barnehagene har også klart å opparbeide seg en delingskultur og en fellesskapsfølelse som gjør refleksjonsarbeid mye mer interessant. De ansatte deler erfaringer og diskuterer utfordringer med et inderlig ønske om å skape den perfekte barnehagehverdagen for barna våre.