Vil du være med og ta steinkjerkulturen videre?

Etter tidenes Steinkjerfestival er det på tide å rette blikket framover, mot nye mål for steinkjerkulturen. Vil du være med og sette ditt preg på kulturlivet i Steinkjer i årene framover, må du lese dette.

Steinkjer kommune har en stolt kulturhistorie og nå bygger vi en solid framtid basert på det vi har vært gode på gjennom mange år.

Vi har bestemt oss for å søke etter den personen som kan ta lederrollen med å løfte kulturlivet i kommunen inn i ei spennende framtid; en person som har visjoner, tanker og ideer som kan bidra til at vi bygger videre på det vi har som innbyggerne setter pris på, sier rådmann Torunn Austheim.

Hele byen og distriktet er tuftet på det man finner på Egge Museum og med solide røtter fra vikingetiden og de sterke bondetradisjonene i Steinkjer og distriktet rundt. Egge Museum er en viktig del av Stiklestad Nasjonale Kultursenter og en bærebjelke i byens kulturliv.

En annen stolpe i kulturlivet i Steinkjer er arbeidet til byens kanskje største kunstner, maleren Jakob Weidemann. Arven etter han er en sentral del av kulturlivet i Steinkjer på samme måte som idrettstradisjonene etter heltene på fotballbanen på 60- og 70-tallet, musikktradisjonene etter Hilmar Alexandersen, diktningen til Kristofer Uppdal og frivillighetsarbeidet til likestillingspioneren Fredrikke Marie Qvam.

Steinkjer er en aktiv kulturkommune med yrende festivaler, veletablert kor-, teater- og korpsmiljø.  Kommunen er en aktiv medspiller i Steinkjerfestivalen, som har bidratt til bolyst og et levende bysentrum. I Steinkjer er forholdene lagt godt til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge, både på sommers- og vinterstid med topp moderne idrettsanlegg.

Vi er i gang med planleggingen av nytt kulturhus i sentrum. Kultursatsinga i sentrum vil huse kulturskole, et moderne bibliotek, fire kinosaler, kunstgalleri, ny sal og scene samt formidling av Steinkjers historie. Kultursjefen vil ha en sentral rolle i denne satsinga.

Nå trenger kommunen en kultursjef som kan sette seg i førersetet for å gi byen og den nye kommunen, som blir etablert fra 1. januar 2020, gode planer for ny vekst på kulturområdet. Du trenger å være visjonær samtidig som du må være operativ og bidra til at planene settes ut i livet. Du må kunne samarbeide med et stort frivillig kulturliv og mange aktører som har ambisjoner på kulturens og kommunens vegne.

Passer dette for deg? Har du lyst til å fortelle om dine ambisjoner på vegne av byen og kommunen, så må du ikke nøle med å sende en søknad på en av de mest spennende kulturjobbene i Trøndelag.

Les mer og søk på stillingen her: https://jobbint.no/2017/06/kultursjef-i-steinkjer-kommune/